Tail-Tester

Tail-Tester är en apparat för att testa släpvagns eluttag på bilar. Ursprungligen var detta huvudsyftet med uppfinningen men på önskemål från kunder gjorde jag en vidareutvecklad modell som även kan användas vid kontroll, reparation eller underhåll av släpvagnar. För att hålla isär dessa kallar jag den förstnämnda för Typ 1 och den senaste för Typ 2.


Det finns ju några provare på marknaden. Vilka fördelar har Tail-Tester jämfört med dessa?


Fördel 1.

Tail-Tester kontrollerar även jordförbindelsen och provningen kan genomföras även om denna saknas.


Fördel 2.

Provningen genoförs med belastning vilket är säkrare än att 50 mA tänder en lysdiod.


Fördel 3.

Provningen utförs vid släpvagnsuttaget. Det behövs inget spring fram och tillbaka för att tända belysning.


Fördel 4.

Med Typ 3 kan man underlätta kontroll och felsökning även på släpvagnar.

Här några bilder på Tail-Tester Typ 2 där anslutningskablarna är monterade för användning på släpvagn. I mitten sitter automatsäkringen som skyddar vid ev kortslutning i släpet.

Tail-Tester

Här nedan finner du användarinstruktion för Tail-Tester.

ANVÄNDARMANUAL TAIL-TESTER

T WINDLE TEKNIK


Bankgiro 5132-8342